Přátelé, připravujeme pro Vás nové stránky. Již brzy budou opět v nabídce oblíbené produkty za extra nízké ceny. Těšíme se na Vás.

Formulář pro odstoupení od smlouvy*1

Tento formulář, prosím, vytiskněte, vyplňte, podepište a zašlete spolu s vráceným zbožím 

 Kupující:*2

Jméno:....................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresa:....................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon:....................................................................

E-mail:......................................................................

Číslo objednávky:.....................................................

Datum prodeje:*3........................................................

Vrácené zboží:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Důvod vrácení zboží:*4 čtverečekZboží je vadné            čtverečekZboží mi nevyhovuje              čtverečekNechci uvádět

Kupní cena má být vrácena:*5                  čtverečekNa bankovní účet číslo:........................................................................................

Poznámka:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 *1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

*2. Kupující  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

*3. Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum vystavení faktury

*4. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje

*5. Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení odstoupení.

Vrácené zboží (reklamované zboží) nezasílejte na dobírku. Zboží, které bude prodávajícímu zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato a bude vráceno zpět kupujícímu.

 

                                                                                                                                             Datum a podpis kupujícího:.........................................................    

CSM razítko